သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Saturday, October 22, 2011

တရုတ္ က ျမန္မာ အရာရွိ ေလာင္း ေတြ ကို ႏွင္ထုတ္ၿပီ

တရုတ္ အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္း ႏွင့္ ျမန္မာ ဒု သမၼတ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး တို ့ ေတြ ့ ဆံု ခ်ိန္ ဥ္ တရုတ္ စစ္တပ္ မွ ထိပ္တန္း စစ္ဘက္ အရာ ရွိ မ်ား က ျမန္မာ ကိုယ္စားမ်ား ႏွင့္ သီးသန္ ့ ေတြ ့ဆံု ရာ ဥ္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ေစလႊတ္ သည့္ မည္ သည့္ သင္တန္း သား ကို မွ် တရုတ္ စစ္တကၠသိုလ္ မ်ား ဥ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွ စၿပီ ပညာ သင္ေပး ေတာ့ မည္ မဟုတ္ ဟု သိရသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ မယ္မယ္ရရ မရွိ ပဲ ရပ္တန္ ့ခဲ့ သည့္ တရုတ္ စစ္တပ္ က ျမန္မာ ကိုယ္ စားလွယ္ကို ေျပာ ဆို ရာတြင္ 
" ျမန္မာ စစ္တကၠသိုလ္ မ်ား မွာ ေတာ္ သည္ ၊ ထက္ျမက္ သည္ ဆိုၿပီး ပို ့ေဆာင္ လိုက္ သည့္ ပညာေတာ္သင္ မ်ား သည္ တရုတ္ စစ္တကၠသိုလ္ မ်ား ၏ လို အပ္ သည့္ အရည္ အခ်င္း ကို ျပည့္မွီရန္ အမ်ား ႀကီး လို အပ္ ေန သည္ ဟု တင္ေအာင္ ျမင့္ဦး ႏွင့္ အတူ လိုက္ပါ သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ ကို ေျပာ ဆို လိုက္သည္။ တရုတ္ ႏိုင္ငံရွိ စစ္တကၠသိုလ္ မ်ား တြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္ က ေစလြတ္ သည့္ ပညာ ေတာ္ သင္ ၂၀၀ ခန္ ့ရွိ ၿပီး ၎ တို ့ အနက္ ထက္၀က္ မွာ ျမန္မာ က ၀ယ္ယူထား သည့္ တရုတ္ စစ္လက္ နက္ ပစၥည္း မ်ား ၊ တိုက္ေလယာဥ္ ႏွင့္ အျခား စစ္ဘက္ သံုး ယာဥ္ ႏွင့္ ယႏၱယား မ်ား ကို ကိုင္ တြယ္ ၊ ထိမ္းသိမ္း ျပဳ ျပင္ ႏိုင္ရန္ ေရာက္ ရွိ ေန ျခင္း ျဖစ္သည္။ တရုတ္ စစ္တကၠသိုလ္ ဥ္ ယခင္ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ ၏ ေျမးျဖစ္သူ ေနေရႊေသြးေအာင္ ပါ ပညာ သင္ယူ မည္ ဟု သတင္း မ်ား ထြက္ ေပၚ ခဲ့ သည္။ တရုတ္က ျမန္မာ သင္တန္း သား ပို ့ လႊတ္မႈ ကို လက္မခံျခင္း ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွမင္း က အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ မေလးရွား စစ္တကၠသိုလ္မ်ား၌ ျမန္မာ စစ္တကၠသိုလ္ မွ က်ာင္း သား မ်ား တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကား ႏိုင္ရန္ အပူ တျပင္း ကမ္းလွမ္း ေနရ သည္ ဟု ျမန္မာ ၀ီကီလိခ္ မွ သိရွိ ရသည္။
ျမန္မာစစ္တပ္က ပို ့ေဆာင္ ေစလႊတ္သည့္ သင္တန္းသားမ်ား ႏွင့္ ပညာေတာ္ သင္မ်ား သြားေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံ မ်ား 
 • ရုရွား 
 • တရုတ္ 
 • ေတာင္ကိုရီးယား
 • ေျမာက္ကိုရီးယား 
 • စကၤာပူ 
 • ဗီယက္နမ္ 
 • ယူကရိန္း 
 • ဘီလာရုစ္ 
 • ယခင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု
 • ၿဗိတိသွ် ယူဂိုဆလားဗီးယား ႏွင့္ 
 • ဥေရာပ ႏိုင္ ငံ အခ်ိဳ ့

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.