သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Monday, September 12, 2011

ထိုင္း ႏိုင္ငံ မွ ျမန္မာ အတိုက္ အခံ မ်ား ႏွင့္ တရုတ္ အစိုးရ ဆက္ဆံ ေရး

အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ ၿပီး အိုမင္းတြင္းဆံုး ျဖစ္ေန သည့္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ကို တရုတ္ က သေဘာ မက် | တရုတ္ ၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္း လႈိ ့၀ွက္ စစ္တမ္း ေကာက္ ယူမႈ တြင္ ျပည္သူ ၈၇ ရာခိုင္္ႏႈန္း က လက္ရွိ ႏိုင္ငံ ေရး စနစ္ ကို သေဘာ မက် | NLD (LA) မွ ညိဳအံုးျမင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ မွ စၿပီး ကူမင္း ႏွင့္ ဘီဂ်င္း သို ့၁၆ ႀကိမ္ ထက္ မနည္း သြား ေရာက္ ၿပီး တရုတ္ တာ၀န္ ရွိ သူမ်ား ႏွင့္ ေတြ ့ဆံု ခဲ့ ။ Read the Cable

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.