သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Monday, September 12, 2011

ဘန္ေကာက္ သံရံုး မွ ထိုင္း ရွိ ျမန္မာ အတိုက္ အခံ မ်ား အေပၚ သံုးသပ္ ခ်က္ ေၾကးနန္း

ျပည္ပ ႏိုင္ငံ ေရး အဖြဲ ့အစည္း မ်ား ျဖစ္သည့္ NCUB ႏွင့္ NCGUB တို ့ ၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ ခၽြတ္ခ်ံဳ က် ျခင္း ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ တကာ အဖြဲ ့ အစည္း မ်ား ၏ စိတ္၀င္စား မႈ ေလွ်ာ့ က် | ေဒါက္တာ ေဇာ္ဦး နဲ ့ ဗဟု အဖြဲ ့ | ေမာင္ေမာင္ | ထိုင္း ရွိ ႏိုင္ငံ ေရး အဖြဲ ့ အစည္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ၏ ထူးမျခားနား မႈ မ်ား ႏွင့္ စစ္အစိုး ရ စြပ္ဆြဲ ခ်က္ မ်ား ကို သာယာ | ႏိုင္ငံ တြင္း အစိုးရ ဆန္ ့က်င္ေရး လႈပ္ရွား မႈ မ်ား ေပၚ သည့္ အခါ ျပည္ပ အဖြဲ ့မ်ား က ၎ တို ့စီစဥ္ သည္ ဟု ဆိုၾက 
Embassy Bangkok ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.