သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, January 18, 2011

ေနေရႊေသြးေအာင္ က ဒု ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ေနရာ ကို ယူမည္

ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ၏ ေျမးျဖစ္ သူ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ေနေရႊေသြးေအာင္ က ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး ေမာင္ေအး ၏ ရာထူး ျဖစ္သည့္ ဒုတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူး ကိုရယူမည္ ဟု ေနျပည္ေတာ္ ရွိ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ား အသိုင္းအ၀ိုင္း တြင္ သတင္း ထြက္ေပၚေနသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး၏ သားျဖစ္သူက ျမန္မာ၀ီကီလိခ္သို႕ယမန္ေန႔က ေပးပို ႔ သည့္ စာ တြင္ ပါရွိသည္။ 
အသက္အရြယ္အိုမင္းရင့္ေရာ္လွၿပီ ျဖစ္သည့္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး ေမာင္ေအးသည္ ၎၏ ရာထူးတာ၀န္မ်ား ကို လမ်ားစြာ မၾကာျမင္မီမွာပင္ စြန္ ့လႊတ္သည့္ အခါ ထိုလစ္လပ္သည့္ ေနရာအတြက္ တရုတ္ စစ္တကၠသိုလ္ တစ္ခု တြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကား ခြင့္ရထားသည့္ ေနေရႊေသြးေအာင္က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ မည္ ျဖစ္သည္။ 

ေနေရႊေသြးေအာင္သည္ စစ္မႈမထမ္းမေနရ ဥပေဒအရ လူငယ္မ်ား အတြက္ စံျပ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနရာ ဒုဗိုလ္ ရာထူးကို ရရွိထားၿပီး မ်ား မၾကာမီမွာပင္ ဗိုလ္မႈးႀကီးအျဖစ္ ရာထူးတိုးေပးခံရေတာ့မည္ ဟု စာေပးပို႔သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏သားကို ဇန္န၀ါရီလ၁၄ ရက္ေန႕က ၎ကိုယ္တိုင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.