သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Thursday, September 1, 2011

ေမွာင္ခို ေငြလဲ ေစ်းကြက္ တြင္ ေဒၚလာ သန္းေထာင္ ခ်ီ လည္ပတ္ေန


ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ ေမွာင္ ခို ေငြလဲ ေစ်းကြက္ တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေထာင္ခ်ီ လည္ပတ္
ေနသည္ ဟု ျမန္မာ ၀ီကီလိခ္ မွ ရရွိ ေသာ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ မွတ္တမ္း မ်ား အရ သိရသည္။
ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္း ရွိ အစိုးရ အဖြဲ အစည္းမ်ား ဗဟိုဘဏ္ ႏွင့္ အစိုးရဘဏ္မ်ား မွ ပိုင္ဆိုင္
သည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ မ်ားမွာ သန္း ၄၀၀၀ ခန္ ့ရွိ သည္။ ဟိုတယ္ ၊ ခရီးသြားလာ ေရး
၊ေလေၾကာင္း ၊ ပို ့ကုန္သြင္းကုန္ စသည့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား မွ လည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ
ေငြ အနည္းဆံုး သန္း ၅၀၀၀ ဖုိးခန္ ့ပိုင္ ဆိုင္သည္။
ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္း ရွိ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား ၏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ပိုင္ ဆိုင္ မႈ မွာ သန္း ၈၀၀
ခန္ ့ရွိ ၿပီး ၊ အစိုးရ မဟုတ္ သည့္ အကူအညီေပးေရး NGO မ်ား ပိုင္ ဆိုင္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚ
လာ ေငြမ်ား မွာ မူ သန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ဖိုး ခန္ ့ရွိ သည္။


ေမွာင္ခို ေငြ လဲလွယ္ သည့္ ေစ်းကြက္ တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀၀ နီးပါး ရွိ မည္ ဟု ခန္ ့မွန္းရၿပီး
ထို ေငြၾကးေစ်းကြက္ တြင္ ႏိုင္ငံ ျခားတိုင္း ျပည္ေရာက္ ျမန္မာ မ်ား မွ ျပည္တြင္း သို ့ ျပန္ပို ့ေငြမ်ား
ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ား ၏ လဲလွယ္မႈမ်ား၊ နယ္စပ္ မွ ပစၥည္း တင္ပို ့ ရန္ ႏွင့္ သြင္းယူရန္ လဲ
လွယ္မႈ မ်ား ျမန္မာ ျပည္ေရာက္ ႏိုင္ငံ ျခား သံတမန္ ႏွင့္ ျပည္ပ အဖြဲ ့ အစည္းမ်ား မွ လဲလွယ္မႈ
မ်ား ၊ ျပည္တြင္း မွ ပန္းခ်ီကား ၊ ရိုးရာ အမွတ္တရ ႏွင့္ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္း ၀ယ္ယူ ရန္ အတြက္
လဲ လွယ္ မႈ မ်ား အစ ရွိ သည္ တို ့ ပါ၀င္ သည္။


ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္း သို ့ ေန ့စဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၄၀ မွ ၁၅၀ ထိ အေၾကာင္း အမ်ိဳး မ်ိဳး
ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခု ႏွစ္ မ်ားသည္  ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္းသို ့ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ေငြ စကၠဴ မ်ား ၀င္ေရာက္ မႈ အမ်ား ဆံုး ႏွစ္ ျဖစ္သည္။
ယခု တြက္ ခ်က္ မႈ ထဲ တြင္ ျပည္ပ မွ ႏိုင္ငံ တြင္း သို ့ စီးပြားေရး အရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံ ရန္ ၀င္ေရာက္
လာ သည့္ ေငြေၾကးမ်ား မပါ၀င္ ပါ။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.