သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Thursday, September 1, 2011

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အိမ္ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပံု ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္း မရွိ

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ သမၼတ ျဖစ္ သူ ဦးသိန္းစိန္ ၏ အိမ္ တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ ေရး ေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္
အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ မည္ သည့္ ပံုတူ ပန္းခ်ီကား (သို ့မဟုတ္) ဓာတ္
ပံု (သို ့မဟုတ္ ) ရုပ္ တု (သို ့မဟုတ္ ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း အမွတ္ တရ (သို ့ မဟုတ္ ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္း ကို ျပန္လည္ အမွတ္ တရ ပံု ေဖာ္ ထား သည့္ အႏုပညာ ေျမာက္ လက္ရာ ပစၥည္း
တစ္ခု တစ္ေလ ကို မွ် ထား ရွိ ျခင္း မရွိ ဟု ၎ ၏ အိမ္သို ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရာက္ ဖူး သည့္ အဆင့္
ျမင့္ စစ္ ဘက္ အရာ ရွိ တစ္ ဦး က ျမန္မာ ၀ီကီလိခ္ သို ့ေပး ပို ့ သည့္ အီးေမး တြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ ခ်ဳပ္ မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ တို ့ ၾသဂုတ္ လ ၁၉
ရက္ ေန ့ က ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ျဖစ္လဲ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ေတြ ့ဆံု ရာ ေနာက္ဘက္
နံရံ ရွိ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ လုပ္ မီးပန္း ဆိုင္း ေပၚ တြင္ အမ်ိဳး သား ၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ ထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ ဓာတ္ ပံု ကို ခ်ိတ္ ဆြဲ ထား သည္ ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရွိ အစိုး ရ ထိမ္းခ်ဳပ္
ထား သည့္ ရုပ္သံ လိုင္း မ်ား မွ ထုတ္ လႊင့္ ျပသခဲ့ ရ ျပည္ သူမ်ား ေတြ ့ ရွိ ခဲ့ သည္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.