သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Friday, June 17, 2011

KIA ႏွင့္ တိုက္ပြဲ အတြင္ းေနျပည္ေတာ္ မွ စစ္ေရး သတင္း မ်ား ေပါက္ၾကား

ကခ်င္ ျပည္နယ္ တြင္ အေျခစိုက္ သည့္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္ တပ္ မ်ား ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္
ပြားေနသည့္ ျမန္မာ စစ္တပ္ ၏ ဌာနခ်ဳပ္ ျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ တိုင္းကာကြယ္ ေရး ၀န္ႀကီး
ဌာန မွ သတင္း မ်ား ေပါက္ၾကား မႈ ေၾကာင့္ KIA တပ္ဖြဲ ့မ်ား က မဟာဗ်ဴ ဟာ ေျမာက္ တံ တား
မ်ား ကို ခ်ိဳးပစ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲ တြင္ သံုးရန္ သယ္ေဆာင္ လာသည့္ လက္နက္ မ်ား ၊ တပ္ဖြဲ ့၀င္
ဦးေရ တို ့ ကို လည္း KIA တပ္ဖြဲ ့မ်ား က သိရွိ ႏိုင္ခဲ့သည္။


ကခ်င္ ေဒသ ထိုးစစ္ဆင္ မႈ ကို ေနျပည္ေတာ္ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ ့
မ်ား တြင္ ပါ သေဘာ  ကြဲ လြဲ မႈ ရွိၿပီး ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ အဖြဲ ့ကမူ ကာကြယ္
ေရး ဦးစီခ်ဳပ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္ လႈိင္၏ ယခု လုပ္ရပ္သည္ အစိုးရသစ္ အခက္ႀကံဳေစ
ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ထိုင္း ဘုရင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေတြ ့ဆံုၿပီး ညေန မွာ ပင္ ၎ ၏ အစိုးရ အဖြဲ ့မွ ၀န္ႀကီး အခ်ိဳ ့ကို ေျပာခဲ့သည္။

တရုတ္ က ျမန္မာ စစ္တပ္ ထက္ ၾကံ့ဖြတ္ ကို ပို ေက်ာေထာက္ ေနာကခံ ျပဳ

ေနျပည္ေတာ္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန မွ ဗိုလ္ႀကီး တစ္ဦးက ေျပာရတယ္ တရုတ္ ျပည္
သူ ့သမၼတ ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ေတြ ့ဆံုရာ တြင္ အေရးေပး ခ်ီးေျမွာက္
မႈ ရွိၿပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္ လႈိင္ ကို မူ လူရာ သြင္း ၿပီး ဆက္
ဆံ သည့္ ပံု ပင္ မျပ ဟု သိရသည္။

တရုတ္ စစ္တပ္ အႀကီး အကဲ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့တရုတ္ စစ္ေကာ္မရွင္ ဒုဥကၠဌ နဲ ့
အတူ တရုတ္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး Ministry of State Security of the People's
Republic of China 中华人民共和国国家安全部
က Second Bureauလို ့ေခၚတဲ့ ျပည္ပ ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႈး ေလးဦး
လိုက္ပါလာပါတယ္
ျမန္မာ ျပည္မွ ျပန္သြား ခ်ိန္ မွာ  သူ့ ရဲ ့ အစီရင္ ခံခ်က္ အရ
တရုတ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ က ျမန္မာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဟာ ခ်ာတိတ္ ပဲ
လို ့ ရွန္ဂရီလာ လံုၿခံဳ ေရး အစည္း အေ၀း( စကၤာပူ) မွာ အေမရိကန္ ၊ စကၤာပူ
စတဲ့ တစ္ျခား ႏိုင္ငံ က ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ေတြ ကို ေျပာခဲ့ ပါတယ္။

ေနာက္ တစ္ခါ တရုတ္ စစ္ေကာ္မရွင္ ဒု ဥကၠဌ ကို ႏွစ္ ႏိုင္ငံ စစ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္
ရြက္ မႈ အတြက္ လက္မွတ္ ထိုး ခဲ့ေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္ လႈိင္ က ေတာင္း ဆို
ထားတဲ့ ျပည္ပ အေျခစိုက္ ျမန္မာ အတိုက္အခံ ေတြ ရဲ ့လႈပ္ရွား မႈ ေတြ ကို ေထာက္လွမ္း
မႈ ေတြ မွာ သတင္း ဖလွယ္ ေပး ဖို ့ လုပ္တာ ကို တရုတ္ က ဘာသေဘာထားမွ မေပးခဲ့
ပါဘူး ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ က တရုတ္ ကို လက္စားေခ်တဲ့ သေဘာနဲ ့
တရုတ္ နဲ ့ ကပ္ ေနတဲ့ ကခ်င္ ေရြးၿပီး တိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဟာ အတိုက္အခံ ေတြ အေပၚ ဘယ္လို သေဘာထား သလဲ
ဆိုတာ ရွင္း လင္း ျပတ္သားစြာ မသိရေသးေပးမယ့္ သူဟာ အတိုက္ အခံ ေတြ ရဲ ့ လႈပ္ရွား
မႈ ကို သိရင္ သမၼတ ဦးသိန္း စိန္ တို ့ထက္ သတင္း အခ်က္ အလက္ အသားစီးရၿပီး ပိုလႈပ္
ရွား ႏိုင္မယ္ ဆိုတာ ေကာင္း ေကာင္းသိပါတယ္။ သူ ့မွာ လက္နက္ လဲ ရွိတယ္။ စစ္ေရး ဘတ္
ဂ်က္ ကလဲ တျခား ၀န္ႀကီး ဌာနေတြ မ်ားတယ္ ဆို ေတာ့ သမင္ ဆယ္ လွမ္း က်ားတစ္ လွမ္း
အျဖစ္ ကို သူက ပိုလိုခ်င္ ပံု ရပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ နဲ ့ Power Balance ျဖစ္ေအာင္
သူဟာ အကြက္ ေရႊ ့ခ်င္ ပံုရပါတယ္။

ဒီေရႊ ့ကြက္ မွာ အဆံုး အျဖတ္ေပး ႏိုင္တယ္ လို ယူဆဲ့ စစ္ပြဲ ကို ဖန္တီး ၿပီး KIA ကို တို္က္တာပါ။
ဒါေပမယ့္ ဘယ့္သူ ့လက္ခ်က္ မွန္း မသိတဲ့ သတင္း ေပါက္ၾကားမႈ ေတြက သူနဲ ့ သူ ့စစ္တပ္ ကို
မ်က္ ႏွာ သာ မေပး ပါဘူး။

ေနျပည္ေတာ္ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက ဗိုလ္ႀကီး တစ္ဦး ရဲ ့ အီးေမး ကို ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားတာ
ပါ။

အဓိက သတင္း ေပါက္ၾကားမႈ ကေတာ့ ၀ိုင္းေမာ္ နဲ ့ လိုင္ဇာ က KIA ဌာနခ်ဳပ္ နဲ ့ စခန္း ေတြ ကို ဘယ္
ေနရာ ေတြ က ဘယ္ အခ်ိန္ ၀င္ မယ္ ဆိုတာ KIA က ဦးေအာင္ သိၿပီး တံတား ေတြ ခ်ိဳးလိုက္ ႏိုင္တယ္
လို ့ဆိုပါတယ္။KIA ဖ်က္ဆီးလိုက္ေသာ တံတားမ်ား
မုိးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ တာပိန္ျမစ္ ေရကာတာ စီမံကိန္းသုိ႔ ျဖတ္သြားသည့္ နမ္ဖတ္ခေခ်ာင္း ႀကိဳးတံတား
ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မရမ္းေခ်ာင္း တံတား
ဝုိင္းေမာ္-လုိင္ဇာသြား လမ္းေပၚရွိ မလီေခ်ာင္း တံတား
ဝုိင္းေမာ္-ကန္ပုိင္တီ လမ္းေပၚရွိ လန္ႏုေခ်ာင္း တံတား
ရွမ္းျပည္နယ္ တာမုိးညဲ-မုန္းစီ ကားလမ္းေပၚရွိ နမ္ဆာေခ်ာင္း တံတား
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ကားမုိင္း-လံုးခင္းၾကားရွိ တံတား
ဖားကန္႔-ဂြီခါကားလမ္းေပၚ ဟုိပင္ႏွင့္ နမြမ္းေက်းရြာၾကားရွိ တံတား
ဝါရာဇြပ္-ဘန္ေကာက္ေက်းရြာအၾကား နမ္ဆန္ေခ်ာင္း ကြန္ကရစ္တံတား
ဝါရာဇြပ္- ဘန္ေကာက္ေက်းရြာအၾကား နမ္ဆန္ရြာအဝင္ နမ္ဆမ္ခေခ်ာင္း ပ်ဥ္တံတား
၁၀ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘက္ ၅၉ မုိင္ ေမချမစ္ကူး ႀကိဳးတံတား

Source: Mizzima News Agency

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.