သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Monday, April 4, 2011

ငလွ်င္လႈပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး နဲ ့ NGO မ်ားေပ်ာ္

မတ္လ၂၄ရက္က တာခ်ီလိတ္တြင္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၇အဆင့္ရွိ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္သြားခဲ့ရာ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ NGO မ်ားႏွင့္ ျပည္ပရွိ ၀င္လတၱံေသာ NGO တို ့အရမ္းေပ်ာ္ၾကသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊက အေရွ ့အလယ္ပိုင္း လူထုအံုၾကြမႈမ်ားကို ျမန္မာတို ့စိတ္၀င္စားေနျခင္းကို အာရံု လႊဲေျပာင္းႏိုင္မႈအတြက္ ၾကံရာမရ ျဖစ္ေနခ်ိန္၌္ ငလွ်င္လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေပ်ာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္း NGO မ်ားကမူ နာဂစ္ရံပံုေငြမ်ား ျပတ္လပ္ခ်ိန္၌ တာခ်ီလိတ္ငလွ်င္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ မ်ား ျပန္ရ ေတာ့မည္ ဆိုၿပီး ေပ်ာ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO အခ်ိဳ ့ကမူ ငလွ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုအခြင့္သာသြား၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာ္ၿမိဳ ့၌ ႀကီးမားေသာ ပါတီပြဲႀကီးပင္ က်င္းပခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.