သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Monday, April 4, 2011

စလယ္၀င္ ဖင္မမဲ ခင္ကကြဲ

NDF ဦးသိန္းညြန္ ့က ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ၊ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းအုပ္စု နဲ ့ကြဲသြားၿပီလို႔ ျမန္မာ၀ီကီလိခ္ ကို အီးေမးပို႕ပါတယ္။
ျပည္ပ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ကြဲရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ၾကံ့ဖြံ ့ပါတီလည္း အေနာက္ႏိုင္ငံတစ္ခ်ဳိ ့က အကူအညီ ေတြကို ယူထားတာေၾကာင့္ ဆက္ကြဲ အံုး မွာပါ။ ဦးသန္းညႊန္ ့ကေတာ့ မိခင္ ပါတီ NLD နဲ ့ ျပန္ေပါင္းမယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေတာ့ အစိုးရသစ္နဲ ့ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ကေတာ့ ဇာတ္ရွိန္ ျမင့္လာပါၿပီ ။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.