သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, April 5, 2011

မႏၱေလး ၾကံ့ဖြတ္ စာေပနယ္ထဲမွာ ေျခရႈပ္ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈႀကီး

"ကဲ...ၾကံ့ဖြတ္ သိန္းစိန္ ရဲ ့Clean Government ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္ ဆိုတာ ဘယ္လိုသြား ယံုရမလဲ"
---နာမည္ ေက်ာ္ မႏၱေလး စာနယ္ဇင္း ဆရာ တစ္ဦး---- 

စာရင္းစစ္လက္မွတ္ထိုးမပါ ...ဘ႑ေရးမွဴးစာရင္းမွားႏိုင္ေၾကာင္း၀န္ခံထားတဲ့ ... မသမာတဲ့ စာရင္းရွင္းတမ္းပါ ..... 

ၾကံဖြံ႕ကထုတ္ေ၀ခြင့္ရတဲ့ ေရႊမႏၲေလးနဲ႔ အထက္ျမန္မာဂ်ာနယ္ကို လက္ေ၀ခံထုတ္ေ၀တဲ့ ၾကံဖြံ႕စည္း႐ံုးေရးမွဴး ဂ်ာနယ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးမင္းမင္းက ဂ်ာနယ္အ႐ံႈးအတြက္ သံုးထားတာ ျပန္မေလ်ာ္ႏိုင္ ျဖစ္သြားတာပါ။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.