သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, December 8, 2010

လက္ခံရရွိထားမႈ ၊ ထပ္မံေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ အသိေပးခ်က္

ဦးေအာင္ေသာင္း၏ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္မႈ (အပိုင္း ၂) တြင္ သႀကၤန္ အတက္ ေန ့ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ (သို ့မဟုတ္) မေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ႀကံမႈ ၊ တရုတ္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္စမ္းသပ္မႈ မ်ား အား ျမန္မာ၀ီကီလိခ္ ပရိသတ္ ထပ္မံ သိရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထပ္မံ ေပါက္ၾကား ႏိုင္သည့္ Embassy of Rangoon ေၾကးနန္း တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရး ခိုလႈံ ခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးစား ခဲ့ဖူးသည့္ ျမန္မာ စစ္ဘက္ ၊နယ္ ဘက္အရာရွိအခ်ိဳ ့အေၾကာင္း ပါ၀င္ ႏိုင္ ေၾကာင္း အျခား ႏိုင္ငံသံရံုး ေပါက္ၾကားမႈမ်ား မွ တစ္ဆင့္ယူဆရသည္။ ၀ီကီလိခ္ သည္ နာရီ ၅၀ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ Embassy of Rangoon ေၾကးနန္းမ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္ သြားမည္ ဟု သိရသည္။ ျမန္မာ ၀ီကီလိခ္ သို ့ ေပးပို ့လို သည့္ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား အတြက္ သင့္ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနသည့္ အီးေမး ကို အသံုး မျပဳ ပါႏွင့္ အသစ္ဖြင္ ထား သည့္ ဂ်ီေမး (သို ့) အျခား ေမး တစ္ခုခုကို သံုးပါ။ထို အီးေမး ကို တစ္ခါ သံုးလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ အတြက္ သာ သံုးပါ။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.