သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, December 28, 2010

ဓာတ္ေပါင္းဖို အတြက္ လိုအပ္ သည့္ ပစၥည္းမ်ား ထပ္မံ ၀ယ္ယူ

ျမန္မာ ၀ီကီလိခ္ မွ ယေန ့ရရွိထား ေသာ အီးေမး တစ္ခု အရ ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ ညဴကလီယား လက္နက္ ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္မႈ တို ့ကို တက္သုတ္ ရိုက္ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီး ဓာတ္ေပါင္းဖို အတြက္ လိုအပ္သည့္ စက္ပစၥည္း အခ်ိဳ ့ ႏွင့္ ေလာင္စာ စြမ္းအင္ အခ်ိဳ ့ႏွင့္ နည္းပညာ အခ်ိဳ ့ကို စကၤာပူ ႏိုင္ငံ မွ တစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူရရွိခဲ့ၿပီး ထိုပစၥည္းမ်ား အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ႏွစ္ သန္း ေက်ာ္ ကုန္ က် ခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။
ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ၁၀ မဂၢ၀ပ္ အဆင့္ရွိ ညဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ရန္ ရုရွ အစိုးရ မွ တရား၀င္ အကူအညီ ေပး ထားသည့္ ဗိုလ္မႈးႀကီး ဗစ္တာ ေခၚလို ေပါဗ္ ႏွင့္ အဖြဲ ့သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွာ ျပန္လည္ ထြက္ ခြာကာ ေနာက္ထပ္ ဗိုလ္မႈးႀကီး အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး သံုးႏွစ္ စီမံကိန္း အတြက္ ထပ္မံ ေရာက္ရွိ လာမည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.