သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, December 28, 2010

ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ၏ ဒံုးလက္ နက္ ႏွင့္ ညဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ ထားသည္ ဟု ယူဆထား သည့္ ေနရာမ်ား

၁၊   ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ ့၏ ေျမာက္ ဘက္ ၊ ေနာင္ ခ်ိဳ ၿမိဳ ့၏ အေနာက္ ေတာင္ဘက္ ေနရာ

ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ ့၏ ေတာင္ ဘက္ ရတနာပံု ၀ဘ္ေပၚတယ္ ေနရာ မွာ ေက်ာ္လြန္ သြား လွ်င္ ျဖတ္သန္းမသြားရ ေရးထား ေသာ ေနရာမ်ား ရွိၿပီး သံဆူးႀကိဳးမ်ား ျဖင့္ ၿခံခတ္ ထား သည္ ကို ေတြ ့ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ ့သည္ ျမန္မာ စစ္တပ္ ၏ အေရး အႀကီး အေဆာက္အဦ မ်ား ရွိၿပီး ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ ့အနီးတြင္ စစ္အစိုးရ ညဴကလီယား ဓာတ္ေပါင္းဖို ၏ ေရသန္ ့စီမံကိန္း တစ္ခု တည္ ရွိ သည္ ကိုမူ သလွ်ိဳ ၿဂိဳလ္ တု အခ်ိဳ ့က ဓာတ္ပံုရိုက္ယူၿပီး ျဖစ္သည္။
၂. မေကြး တိုင္း နတ္ေမာက္ ၿမိဳ ့နယ္ ၏ အေရွ ့ဘက္ ႏွင့္ အနီး တစ္ ၀ိုက္ ကို ညဴကလီးယား လက္ နက္ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ဖြယ္ရွိ သည့္ ေနရာ ဟု IAEA ကသတ္မွတ္ထားသည္။
၃. ကခ်င္ ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီး နား ၿမိဳ ့ေျမာက္ ဘက္ ႏွင့္ မိုးကုတ္ ၿမိဳ ့အနီး တစ္၀ိုက္ ႏွင့္ သပိတ္က်င္း ၊မိုးမိတ္ ၿမိဳ ့နယ္မ်ား တြင္ ယူေရနီယမ္ ႏွင့္ တိုက္ေတနီယမ္ မ်ား ထြက္ရွိသည္ ဟု ယူဆရသည္။
၄. မေကြးတိုင္း ၿမိဳင္ ၿမိဳ ့နယ္ႏွင့္ ေပါက္ၿမိဳ ့နယ္ၾကား ေနရာ ႏွင့္ ေပါက္ ၿမိဳ ့နယ္ ၾကားေနရာမ်ား တြင္ အေလာင္းေတာ္ကႆပ ၏ ေတာင္ဘက္ ေက်ာေခ်ာင္းေနရာတြင္ အႀကီးစားစစ္လက္နက္ပစၥည္း စက္ရံုတစ္ခုရွိၿပီး ဒံုးလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ တည္ေဆာက္ေနသည္ ဟု ယူဆရသည္။

ျမန္မာ၀ီကီလိခ္ မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ တာလတ္ပစ္ ဒံုးလက္နက္ ထုတ္လုပ္ေနမႈ အား ေဖာ္ျပထား ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေၾကာင္းအရာမ်ား အား ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ ့အစည္း တစ္ခု၏ ေတာင္းဆို မႈေၾကာင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ထား၍ လတ္တေလာတြင္ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.