သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, December 15, 2010

တာလတ္ ပစ္ ဒံုးလက္နက္ ထုတ္လုပ္မႈ

ကိုယ္ပိုင္ အမွတ္ ၄+++++ ဗိုလ္ႀကီး +++++++ သည္ ပဲခူးတိုင္း တြင္ ၁၉၇၅ခုႏွစ္၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ တြင္ ဆယ္တန္း စာေမးပြဲ အား က အဆင့္ ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ စစ္တကၠသိုလ္သို ့တက္ေရာက္ ၿပီး  ခဲ့ၿပီး အပတ္ စဥ္ ၅+သင္တန္းဆင္းတစ္ ေယာက္ ျဖစ္သည္။ 

ေမၿမိဳ ့စစ္တကၠသိုလ္ မွ ဘြဲ ့ရရွိၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ ေျခလွ်င္ တပ္ရင္း တစ္ခု တြင္လအတန္ၾကာ သင္တန္း တစ္ခု တက္ေရာက္ ရၿပီး ၁၉၉၉ခုႏွစ္ တြင္ တနသၤာရီ တိုင္း သရက္ ေခ်ာင္း တြင္ တာ၀န္ က်ကာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ တြင္ ဗိုလ္ႀကီး ရာထူး ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္ တာ၀န္ က်သည္။၂၀၀၆ ခုႏွစ္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန မွ ဆင့္ေခၚမႈ တြင္ မေကြးတိုင္း ၿမိဳင္ ၿမိဳ ့နယ္ မွ ထပ္ မံသြားရသည့္ ေပါက္ၿမိဳ ့၏ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၃၀ ခန္ ့အကြာ ရွိ တပ္ရင္း တစ္ခု တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အတြက္ စစ္သံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လိုက္လံ ပို ့ေဆာင္ေပးသည္။
စစ္ဆင္ေရး အဖြဲ ့မ်ား ၏ လက္ေအာက္ ခံ မဟုတ္ သည့္ ထိုတပ္ရင္း တြင္ ဗိုလ္မႈးႀကီးအဆင့္ ရွိ တပ္ရင္းမႈး တစ္ေယာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ေရာက္ခါ စ တြင္ ႏွစ္ရက္ ခန္ ့သီးသန္႔ထားရွိ ကာ ထို သို ့ေစာင့္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း ဗိုလ္ႀကီးျမင့္ ႏိုင္ ဆိုသူက ေနျပည္ေတာ္သို ့သတင္း ပို႔့ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္ လည္း တပ္ရင္းမႈး ခရီးထြက္ ေန သျဖင့္ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ရက္ ခန္ ့ေစာင့္ဆိုင္းရန္ လာေရာက္ ေျပာဆို သြားသည္။ ႏွစ္ရက္ ခန္႔ အၾကာတြင္ ေလေအးေပးစက္ တပ္ ဆင္ ထား သည့္ ႏွစ္ထပ္ တိုက္ ရံုးခန္း တစ္ခုသို ့မသြား ခင္ တြင္ တစ္ကိုယ္လံုး အား အေသအခ်ာ ရွာေဖြၿပီး ေနာက္ ပါလာေသာပစၥည္းမ်ား ကို လည္း ရွာေဖြ ပါသည္။ 

လွ်ပ္ စစ္မုတ္ဆိတ္ ရိတ္စက္ ကို တပ္ႀကပ္ႀကီး ႏွစ္ ဦးႏွင့္ အဖြဲ ့က ရွာေဖြ ပံုစံ ျဖင့္ သိမ္း သြားၿပီး ထို သို ့သိမ္း သြားရာတြင္ ထိုတပ္ၾကပ္ႀကီး က “ဒီကို လာစဥ္ အထက္ က သယ္ေဆာင္ မသြားရန္ ပစၥည္းမ်ား ကိုမေျပာလိုက္ဘူးလား” ေမးရာ “သတိ မထား မိဘဲ ပါလာသည္ ” ဟု ျပန္လည္ ေျဖရွင္း ခဲ့သည္။၎ က ဆက္လက္၍ “အျခား လွ်ပ္ စစ္ ပစၥည္း ဘာပါရွိ ေသးလဲ” ဟု ေမးရာ ဘာမွ မပါရွိ ေတာ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။ 


တပ္ရင္းမႈးမွာ ထိုေဒသတြင္ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသူသာျဖစ္ၿပီး ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေမာင္သန္း ၏ တပည့္ရင္း ျဖစ္သူ ဗိုလ္မႈးႀကီး ေက်ာ္ေရႊ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ထိုေဒသ၏ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ ကို ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန သို ့မိနစ္ ၆၀ တိုင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံစာတင္ရၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သူရ ေရႊမန္းဆီ ကို ေန ့စဥ္ တိုက္ရိုက္ အစီရင္ ခံစာေရး တင္ရသည္။ 


ဗိုလ္မႈးႀကီး ေက်ာ္ေရႊ ၏ ရုံုးခန္း တြင္ CCTV လိႈ ့၀ွက္ ကင္မရာမ်ား ၊ Fax စသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ရွိၿပီး ထိုေဒသတြင္ သံုးႏွစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ စဥ္ အတြင္း အဆိုပါရံုးခန္း သို ့သံုးႀကိမ္သာ ေရာက္ရွိ ခဲဖူးသည္။ ထို ရံုးခန္း ရွိ ရာ အေဆာက္အဦမွာ ဆယ္မိနစ္ ခန္ ့လမ္းေလွ်ာက္ လိုက္လွ်င္ ရဟတ္ယာဥ္ ေလးစီးခန္ ့ရပ္ ႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ စစ္သံုး ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စီးမွာ အခ်ိန္ ျပည့္ရပ္ထားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ေရွာင္ တစ္ခင္လာေရာက္ စစ္ေဆးလွ်င္ ရဟတ္ယာဥ္ ငါးစီးခန္ ့ရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သည္ မိုးရာသီ မွ လြဲ၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္ ခန္ ့ ေက်ာေခ်ာင္း စစ္လက္နက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ေရး စက္ရံု သို ့လာသည္။ 

အထက္ ပါသတင္း ေပးပို ့မႈ မွာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ဗိုလ္ႀကီး အဆင့္ရွိ သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ၎ ၏ လံုၿခံဳေရး အရ အမည္ ၊ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား ႏွင့္ ေမြးဖြားရာ တို ့ကို ေပါက္ ၿမိဳ ့တြင္ တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ခင္ အထိ အကုန္ လႊဲေျပာင္းထားပါသည္။ 

က်န္ရွိ ေန သည္ မ်ား ကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ တြင္ ျမန္မာ၀ီကီလိခ္၌ ယခု အေၾကာင္း အရာ ကို ၁ . ၁ . ၁ ဟူေသာ ဂဏန္းရိုက္၍ ရွာပါ ။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.