သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Sunday, December 12, 2010

၀ီကီလိခ္က ျမန္မာေၾကးနန္း ၁၄ခုအား ထပ္မံထုတ္ျပန္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့အေမရိကန္သံရံုးမွ မိခင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသို ့ေပးပို ့သည့္ ေၾကးနန္း ၁၈၀၀ေက်ာ္ အနက္ အေရးႀကီး ေသာ ၅၀၀ ခန္ ့ကို ထပ္မံ ဖြင့္ခ်မည္ မည္ျဖစ္ၿပီး ယခု သီတင္းပတ္ အတြင္း ေၾကးနန္း ၁၄ ခု အား ထပ္မံဖြင့္ခ်ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာ၀ီကီလိခ္သို ့ေပးပို ့သည္ ့ အီးေမးလ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္သံရံုးေၾကးနန္း ေပါက္ၾကားမႈတြင္ အေရးမႀကီးေသာ ေၾကးနန္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၃၈ လမ္းေစ်း ရွိ လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ားအား စည္ပင္ရဲက လိုက္ဖမ္းမႈ ၊ မီးပ်က္သည့္အခါ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားက ဖေယာင္းတိုင္း လိုက္ေရာင္းပံုမ်ားပါ၀င္ၿပီး ထပ္မံေပါက္ၾကားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာကမူ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ၊ သက္ဆင္ ႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရး အျပင္ အိႏိၵယ ၊တရုတ္ စကၤာပူ စသည့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ယေန ့ေပါက္ၾကားသည့္ Embassy of Singapore တြင္ မူ စကၤာပူ ေခါင္းေဆာင္ လီကြမ္ယူက ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ေၾကာင့္ အေရွ ့ေတာင္အာရွ သည္ အရွက္ ရသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.