သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Thursday, December 9, 2010

ျမန္မာ-ရုရွား ခ်စ္ႀကိဳး သြယ္

ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ရုရွသံအမတ္ႀကီး ေဒါက္တာ မီေခးလ္ အမ္ မတ္ဂလဒ္ဇီ ၊၂၀၀၆ခုႏွစ္ ထဲက ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္တယ္။ သူ ့သမီး က ေမာ္စကို က ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ တစ္ေယာက္ နဲ ့ခ်စ္ႀကိဳး သြယ္ေနတယ္။ ေမာ္စကို ျမန္မာသႀကၤန္ မွာေတြ႕သြားတာ... ဒီႏွစ္ထဲမွာပဲ။ ဒီဆရာႀကီး က ေဗာ္ဒကာ အရက္ေတာ္ေတာ္ႀကိဳက္တယ္ ဆိုပဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးကို ေဗာ္ဒကာအရက္ ေစ်းႀကီးႀကီးေတြ လက္ေဆာင္ေပးတယ္။ ဗိုလ္ေမာင္ ေအး ကလည္း ရုရွား သြားတုန္းက ေသာက္လိုက္တာ မွ ေဗာ္(လ)ဂါ ျမစ္အလွေတာင္ မခံစားႏိုင္ဘူးဆိုပဲ ။ ဆိုဗီယက္ေခတ္တုန္းက အိႏၵိယက ရုရွားသံရံုးမွာ လုပ္တယ္။ အဂၤလိပ္ နဲ ့တမီလ္စကား ကို တတ္တယ္။ ျမန္မာ စကား ကိုနား လည္ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုဆရာက မတတ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္တယ္။ သားမက္ ဖမ္းလို႔ ရေအာင္ ေနမွာေပါ့....သူက သံတမန္ေတြ နဲ ့ႀကံဳရင္ ရုရွားမွာ ပညာသင္ေနတယ့္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ ေလးေတြ ေတာ္တယ္လို ့ခ်ီးမြမ္းတယ္။ ေမာ္စကို က ဆရာတို ့လည္း သတိထား ၾကအံုး! ေတာ္စတိြဳင္း ရဲ ့စစ္နဲ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၀တၳဳမွာ ရုရွားမေတြ ဘယ္လို ၿခံခုန္လဲ ေတြ ့တယ္ မဟုတ္လား ......

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.