သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Sunday, December 5, 2010

မၾကာမွီ လာမည္ ..ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ ရႈပါ။

ေထာက္လွမ္းေရး ေဟာင္းမ်ား၊ နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကေတာ္ မ်ား ၊ တိုင္းရင္းသားအေယာင္ေဆာင္ စီးပြားေရး သမား မ်ား ၏ အရႈပ္ေတာ္ ပံုမ်ား ၊ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ၏ ဦးေဏွာက္ မရွိ သည့္ လုပ္ရပ္ မ်ား ကို တရုတ္ အစိုးရ က စိတ္ကုန္ ေနမႈ မ်ား အား မၾကာခင္ myanmar wiki leaks မွ တင္ဆက္ေပးပါမည္။ ခ်စ္စြာေသာ ကၽြႏ္ုပ္ တို ့၏ ပရိသတ္ ကို ေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္။ 
Myanmar Wiki Leaks Team

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.