သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Friday, March 18, 2011

စားစရာမရွိတဲ့ ျပည္သူနဲ ့ထားစရာမရွတဲ့ အာဏာရွင္ေတြ

န၀ရတ္ရဲ ့ရည္းစားေဟာင္း ပန္းလႈိင္မဂၢဇင္းကို ထုတ္ေ၀ခဲတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ရဲ႕သား ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္ရဲ႕ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆာင္တဲ့ မဂၤလာ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.